Kompleksowe sprzątanie terenów wspólnot mieszkaniowych. Usługa obejmuje zarówno powierzchnię wewnętrzną budynku, jak i teren zewnętrzny oraz tereny zielone łącznie z opieką nad roślinami


Przed rozpoczęciem pracy wraz z klientem tworzymy Plan Utrzymania Czystości. To
niezbędny zakres działań z podziałem na dni oraz strefy, bez którego praca nie byłaby
płynna. Dodatkowo na teren obiektu wprowadzamy Dziennik Prac, w którym obie strony
mogą wpisać sugestie oraz uwagi dotyczące usług.


WEWNĄTRZ BUDYNKÓW


zamiatanie i mycie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach oraz w windach

mycie szyb w drzwiach wejściowych oraz dezynfekcja klamek

mycie balustrad, parapetów, tablic, grzejników oraz czyszczenie wycieraczek w częściach wspólnych – zamiatanie piwnic i garaży podziemnych

usuwanie plakatów i ogłoszeń umieszczonych bez zgody Administratora budynku

kontrola oświetlenia klatek schodowych i piwnic oraz wymiana żarówek

sezonowe mycie okien 


TEREN ZEWNĘTRZNY


zamiatanie chodników oraz parkingów

koszenie trawy wraz z niezwłocznym jej wywozem 

grabienie i wywóz liści

przycinanie krzewów i żywopłotów 

podlewanie i nawożenie zieleni

opróżnianie koszy na śmieci

odśnieżanie i posypywanie solą / piaskiem

usuwanie śmieci z chodników, parkingów oraz trawników


USŁUGI DODATKOWE


maszynowe mycie garaży podziemnych 

mycie elewacji

mycie kostki brukowej

deratyzacja

drobne prace konserwatorskie 

zapytaj o cenę